Informații utile

 

Structuri de sprijin în educație și angajare din județul BIHOR

 

1.Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bihor (CCIB)

https://ccibh.ro/

Este o organizație independentă, neguvernamentală, non-profit, ce sprijină înființarea și dezvoltarea afacerilor în județul Bihor, punând la dispoziția celor interesați o gamă largă de servicii specializate: asistență pentru înființarea unei afaceri și întocmirea documentației necesare; informații referitoare la surse de finanțare și la modul de accesare a acestora; întocmirea de planuri de afaceri, studii de piață, planuri de marketing, proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile și rambursabile; promovarea potențialului economic al firmelor din județ pe piața națională și internațională; identificarea de parteneri de afaceri și medierea contactelor de afaceri; eliberarea de certificate de origine a mărfurilor, certificate de forță majoră, vizarea facturilor și a altor documente comerciale; eliberarea de recomandări și certificate de bonitate; consultanță de afaceri, financiar-contabilă, juridică; asistență juridică la încheierea și derularea contractelor comerciale; organizarea de târguri și expoziții, misiuni economice, parteneriate de afaceri – în țara și în străinătate; programe de pregătire profesională, programe de instruire în domeniul afacerilor, seminarii; acces la biblioteca instituției; arbitraj comercial; înscrierea gajurilor în arhiva electronică de garanții reale mobiliare etc.

2. Oficiul Registrului Comerțului Bihor_ORC

https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc?id=98

Este instituţia abilitată prin lege să efectueze înregistrarea firmelor în judeţul Bihor. Pe lângă activitatea de înregistrare propriu-zisă, această instituţie oferă şi servicii de consiliere pentru înfiinţarea unei afaceri, de întocmire a actelor necesare şi reprezentare în faţa instanţelor competente să autorizeze înfiinţarea firmei, precum şi de obţinere a avizelor necesare desfăşurării activităţii.

3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest_ADRNV

https://www.nord-vest.ro/contact/

Acționează în județul Bihor prin intermediul Biroului Județean, în scopul implementării la nivel local a politicii de dezvoltare regională. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională, prin competențele sale de planificare strategică reprezintă forța motrice a dezvoltării durabile a regiunii, susține dezvoltarea comunităților locale, fiind puntea de legătură între acestea, autoritățile naționale și instituțiile europene relevante și urmărește implementarea politicilor de coeziune economică și socială la nivelul regiunii, prin promovarea și implementarea programelor de dezvoltare.

4. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor_AJOFM BH

http://www.bihor.anofm.ro/lmv.php

Oferă angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă servicii care vizează măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă prin creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; măsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă etc.

5. Federaţia Patronilor Bihor_FPB

https://fpbihor.ro/

Este o organizație neguvernamentală, apolitică, non profit, înființată în anul 1991 cu scopul de a sprijini inițiativa particulară și de a reprezenta interesele oamenilor de afaceri din județul Bihor. Federația Patronilor Bihor este cea mai veche organizație patronală județeană din țară. În vederea sprijinirii dezvoltării sectorului de afaceri, Federația Patronilor Bihor colaborează cu organizații similare din țară și din străinătate.

6. Asociaţia Firmelor Bihorene_AFB

https://www.afbh.ro/

Este o organizație patronală ce își propune să reprezinte cele peste 30.000 de societăți comerciale active din județul Bihor. Printre obiectivele strategice urmărite de AFB figurează dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale, satisfacerea necesităților specifice activității societăților comerciale și a întreprinzătorilor independenți, prin activități de reprezentare, asistență, consultanță și instruire, crearea unui mediu favorabil activităților economice private și stimulativ pentru investițiile autohtone și străine, creșterea competitivității mediului de afaceri prin stimularea accesului la inovație și cercetare, dezvoltarea întreprinderilor private în concordanță cu principiile dezvoltării durabile, dezvoltarea capitalului uman în economie.

7. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune_APTOR

https://www.visitoradea.com/ro/despre-noi

A fost constituită în scopul promovării și dezvoltării turismului în Oradea și în regiune. Obiectivele asociației merg în direcția stimulării și sprijinirii dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte și să promoveze turismul din Oradea și din regiune, în totalitatea diversității sale, atât în țară, cât și în străinătate, precum și să realizeze sau să acorde suportul necesar elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional și national, ținând cont de principiile turismului durabil.

8. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA_ADLO

https://www.adlo.ro/

Este o companie publică al cărei acționar majoritar este Primăria Oradea. Principalele activități sunt administrarea parcurilor industriale din oraș și atragerea de investitori. De asemenea, asigură legătura între investitorii privați și instituțiile de învățământ și sprijină investitorii străini și locali în relația cu instituțiile publice. Capitalul social al Societății este deținut – în proporție de 95% din totalul acțiunilor, de către Municipiul Oradea reprezentat prin mandatari și 5% din totalul acțiunilor este deținut de către Societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea, reprezentată prin mandatar.

9. Școala profesională EuroBusiness Oradea

https://www.sebpo.ro/

Are ca scop crearea unui cadru optim pentru susținerea învățământului profesional și a performanței în învățământul preuniversitar din județul Bihor. În mod specific, acest parteneriat urmărește pregătirea forței de muncă locale în conformitate cu cerințele mediului de afaceri, fiind în mare măsură dedicat pregătirii elevilor în meseriile și calificările profesionale cerute de principalii angajatori din Parcurile Industriale și din Municipiul Oradea. Misiunea asumată urmărește pregătirea elevilor capabili de performanță prin activități extrașcolare în cadrul grupelor de excelență, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și specificul societății românești, promovarea învățământului profesional și creșterea atractivității acestuia în rândul elevilor cu pregătire medie.

10. Universitatea Oradea

https://www.uoradea.ro/

Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea. Aceste misiuni se concretizează prin obiective ca: atragerea de studenţi din întreaga lume, poziţionarea universităţii în rândul celor mai bune instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa şi transmiterea unei comunităţi cât mai largi semnificaţia şi importanţa educaţiei academice şi a cercetării ştiinţifice în general şi a celei desfăşurate în cadrul acestei universităţi, în particular. Universitatea din Oradea a încheiat relaţii internaţionale cu 352 de instituţii din 39 de ţări. Pregătirea şi educaţia academică oferită studenţilor se desfăşoară în cadrul a 15 facultăţi, unde, printr-o gamă variată de programe de studii de licență, master, doctorat şi cursuri postuniversitare se oferă un pachet complet de instruire în învățământul superior. În facultăţi, activitatea instructiv-educativă este însoţită şi îmbogățită de cercetarea ştiinţifică. Alături de performanţele profesionale şi comportamentul moral, cercetarea ştiinţifică devine criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învăţământul superior.

LINKURI UTILE

https://cariera.ejobs.ro/model-cv/

https://www.inspectiamuncii.ro/

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

https://europa.eu/europass/ro

https://calculator-salariu.net/