Prezentare program

Programul Interreg V-A România-Ungaria va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul acordă finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice de propuneri de proiecte, pentru inițiative care urmăresc:

  • Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) – 48,50 mil euro
  • Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) – 34,99 mil euro
  • Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) – 55,07 mil euro
  • Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) – 57,03 mil euro
  • Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) – 9,55 mil euro
  • Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) – 4,01 mil euro

Bugetul total al programului, care include şi co-finanțarea națională, este de aproximativ 232 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 189 de milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Finanțarea proiectelor este asigurată din trei surse:

  • FEDR (maxim 85%),
  • Contribuția națională, de la bugetul statului român care este de 13%, respectiv de la bugetul statului maghiar, de 10% sau 15%, în funcție de natura beneficiarului,
  • Contribuția proprie a beneficiarilor români, de minim 2% și contribuția proprie a beneficiarilor maghiari, de 0 sau minim 5%.
www.interreg-rohu.eu

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.