Nagyürögd Község

Rövid ismertető

Nagyürögd község első említése 1229-re vezethető vissza egy adományozó levélben, Villa Irug latin megnevezéssel. Később a falu Villa Irug Maior (Ieruga Mare) és a Villa Irug Minor (Ieruga Mică) nevet kapta. A két helység nevét később magyarosították, Nagy Ürögy vagy Uregd és Kis Ürögy lett, majd újra románosították, így Nojorid és Chișirid lett.

Földrajzi elhelyezkedés

Nojorid község Bihar megye nyugati részén, az Észak-Nyugati Fejlesztési Régión belül található, körülbelül 10 km-re Nagyváradtól és 20 km-re a Borş határátkelőtől. A Nagyvárad Metropolisz Övezet szintjén Nojorid község a 12 tagú területi közigazgatási egység legdélibb területi közigazgatási egysége, északon Nagyváraddal, Szentandrással és Körösgyéressel, keleten Váradszentmártonnal, délen Harangmező és Tenke településekkel, nyugaton pedig Gyapjú és Oláhszentmiklóssal határos.

Közigazgatás

Nagyürögd község összterülete 125,57 km2, ami a ZMO területének hozzávetőlegesen 16,7%-át, Bihar megye teljes területének 1,66%-át teszi ki, így a legnagyobb vidéki közigazgatási-területi egység a Nagyvárad Metropolisz Övezetnek és a legtöbb komponensfaluval rendelkezik: Apáti, Kisürögd, Les, Mácsapuszta, Nagyürögd, Váradpósa és Biharsályi. Mindezen települések közül a legnagyobb lélekszámmal Nagyürögd rendelkezik.

Megközelíthetőség

Nagyürögd községet az E671 (DN79) európai úton keresztül lehet megközelíteni. A helyi úthálózat több megyei vagy községi utat foglal magában, amelyeken keresztül az összes előzőekben felsorolt komponens település elérhető:

 • DJ 792A Les – Váradpósa – Nyárszeg – Bél – Bocs
 • DC 77 Nagyürögd – Mácsapuszta
 • DC 87 Váradpósa – Biharsályi
 • DC 64 Nagyürögd – Apáti
 • DC 63 Váradszentmárton – Váradcsehi – Apáti
 • DC 78 Nagyürögd – Kisürögd

A vasúti megközelítés tekintetében a Nagyvárad-Nagyürögd-Szalonta-Arad viszonylatban Les község CFR Haltă állomása, míg légi megközelíthetőség szempontjából a 4 km-re található nagyváradi nemzetközi repülőtér említhető meg       

A népesség alakulása

Nagyürögd község lakossága lakhely szerint 2020. január 1-jén 6219 fő volt, mintegy 15,5%-kal több, mint 2016-ban (amikor 5382 lakost regisztráltak), a 2016-2020 közötti időszakban folyamatosan emelkedő demográfiai tendencia mellett a második a Nagyvárad Metropolisz Övezet szintjén (279 842 lakos, 2020-as szinten). A népesség nemi megoszlását illetően – 2020-as szinten a következőképpen alakul:

 •  3117 férfi – ez a község teljes lakosságának 50,12%-a
 •  3102 nő – a község teljes lakosságának 49,88%-a

Oktatási intézmények

Nagyürögd község lakosságának oktatási egységekhez való eljutásának biztosítása meglehetősen nehezen kivitelezhető, tekintettel a falvak nagy számára és a mindössze 6 oktatási intézmény jelenlétére, amelyből 3 normál programú óvoda és 3 általános iskola. A nagyürögdi oktatási egységekben és struktúrákban 2020-ban 28 tanár dolgozott, ebből 4 az óvodai nevelésben és 24 az egyetemi oktatás előtti oktatásban. 2016-hoz képest például 11,11%-os csökkenés tapasztalható a község aktív pedagógusainak számában, az egyetemi előkészítő oktatás szintjén. A beiratkozott hallgatók számát tekintve ennek a mutatónak az alakulása a 2016-2020 közötti időszakban a következő:

 • 2020-ban 98 óvodás tanulót írattak be – ez 3,16%-os növekedés 2016-hoz képest, amikor 95 diákot írattak be,
 • 2020-ban 326 fő egyetemi hallgatót írattak be, ami 0,31%-os csökkenés 2016-hoz képest, amikor 327 hallgatót regisztráltak.

Oktatási intézmények infrastruktúrája

2020-ban Nagyürögd község oktatási infrastruktúrája 22 tantermet, 2 iskolai laboratóriumot, 3 sportpályát és 62 számítógépet foglalt magában. Így egy tanterembe átlagosan 20, az iskolai laboratóriumba 163 fős, míg egy sportpályára – óvodába és egyetem előtti – átlagosan 141 diák tér vissza. Az egyetem előtti hallgatók átlagos száma a PC-k számához képest 5,26 fő.

Kultúra

Nagyürögd község városháza által szolgáltatott adatok szerint 2020 elején 2 könyvtár és 4 kulturális központ működött különböző falvakban. A kultúrtörténeti célokat tekintve a Kulturális Minisztérium, valamint az Országos Műemléki Intézet által készített műemléki lista számos létesítményt foglal magában, mint pl.:

 • Régészeti lelőhely Mácsapuszta “Az angolkór között”
 • Mácsapuszta “Cuptorişte” régészeti lelőhely
 • Nagyürögd régészeti lelőhelye, “Turceana” pont (a 13-14. századi középkori időszakból származik),
 • Nagyürögd falusi templomrom (13-14. század)
 • A “Sf. Dumitru” fatemplom Váradpósa faluból (a XVIII. századból származik)
 • valamint több település és nekropolisz.

A Váradpósa községben lévő “Sf. Dumitru” fatemplom narthexből, hajóból és az oltár trapézapszisából áll, a hajó félköríves boltozata pedig kék alapon sárga fitomorf motívumokkal van festve. Az ikonosztáz egyik ikonja , “Mihály arkangyal”, 1838-ból származik, a templom jobb oldalán.

Egészségügy

Nagyürögd község egészségügyi rendszerének helyzete nem sokban különbözik a Nagyvárad Metropolisz Övezet többi vidéki településétől. A városháza tájékoztatása szerint 2020-ban 3 családorvosi rendelő, 1 fogorvosi rendelő és 4 gyógyszertár működött. A szakorvosi rendelők, poliklinikák és orvosi rendelők hiánya miatt Nagyürögd lakossága a környező településeken – elsősorban Nagyváradon – veszik igénybe a gyógyászati ​​szolgáltatásokat. A 2020-as évben Nagyürögd község egészségügyi személyzetére vonatkozó adatok 3 orvost (háziorvost), 1 fogorvost, 8 gyógyszerészt és 4 egészségügyi alkalmazottat foglal magában. Így a nem megfelelő egészségügyi infrastruktúra mellett Nagyürögd község akut szakemberhiánnyal is szembesül. Statisztikailag 10 000 lakosból Nagyürögdnek 4,82 háziorvosa, 1,61 fogorvosa, 12,86 gyógyszerésze és 6,43 fő egészségügyi alkalmazottja van.

Szociális rendszer

A nyugdíjasok számát tekintve 2020-ban számuk 335 volt, 554,83%-kal csökkent 2016-hoz képest, amikor 600 nyugdíjast tartottak nyilván. Bihar megye szintjén a statisztikai adatok a nyugdíjasok számát 2020-ban 137.798 főt számláltak. A városháza adatai szerint a szociális segélyben részesülők száma 2020 elején 75 fő volt, 58,33%-kal kevesebb, mint 2016-ban, amikor 180 fő volt regisztrálva ebben a kategóriában.  

Aktív helyi vállalkozások

Bihar megyében 2018-ra vonatkozóan állnak rendelkezésre központosított statisztikai adatok, amikor 19 848 aktív helyi egységet regisztráltak, ami 2013-hoz képest 18,4%-kal nőtt, és az északnyugati régió szintjéhez képest az aktív helyi egységek 24,2%-át jelenti. Így Bihar megye a régió második megyéje Kolozs megye után, az aktív helyi egységek számát tekintve. Ezen aktív helyi egységek 88,6%-a mikrovállalkozás (0-9 fő), 9,5%-a kisvállalkozás (10-49 fő), 1,6%-a középvállalkozás (50-249 fő) és 0,3%-a nagyvállalat (250 fő alkalmazott felett). A Nagyvárad Metropolisz Övezetben található 13 538 aktív helyi egység a megye összes aktív helyi egységének 68,21%-át jelenti. A 2018. évi Nagyürögd községben rendelkezésre álló adatokból kiderül, hogy 280 helyi egység működött, ami a teljes megye területén működő helyi egységek 1,41%-át, Nagyvárad Metropolisz Övezetben pedig az összes aktív helyi egység 2,07%-át jelenti. A községben 2018-ban a 280 aktív helyi egység megoszlása ​​a következőképpen alakult:

Az aktív helyi vállalkozások árbevétele

A Nagyürögd község aktív helyi egységeinek 2018-as forgalma 372 830 983 lej volt, ami a Nagyvárad Metropolisz Övezet szintjén elért forgalom 1,23%-a. Metropolisz szinten az aktív helyi egységek forgalma – 2018-ban – a megyei szinten elért forgalom 76,18%-át tette ki. 2018-ban a forgalom szerkezete a három szinten a következő volt: Mind a Nagyvárad Metropolisz Övezet, mind a megyei és nagyürögdi község szintjén a kereskedelemben tevékenykedő helyi egységek érik el a legnagyobb forgalmat.

Alkalmazottak

Nagyürögd községben az alkalmazottak átlagos száma 1438 fő volt 2018-ban, 2,71%-kal több, mint 2016-ban, és a Nagyvárad Metropolisz Övezet összes alkalmazottjának 0,88%-át jelenti, ami egy állandósult százalékot jelent 2016-hoz képest (1400 alkalmazott a Nagyürögd községben metropolisz szinten 159 331 alkalmazottra).

Munkanélküliek száma

2018-ban a munkanélküliségi ráta Bihar megyében 1,5% volt, alacsonyabb, mint regionális szinten (2,3%) és országos szinten (3,3%). A Bihar megyei munkanélküliségi ráta ugyanis az elmúlt években lényegesen alacsonyabb értékeket regisztrált, mint a regionális és különösen országos érték. Az AJOFM Biharnál rendelkezésre álló adatok szerint a munkanélküliek helyzete 2018. szeptemberi szinten a következő volt:

 • 2019 elején Nagyürögd községben 22 munkanélkülit tartottak nyilván, ami 8 fővel kevesebb 2018-hoz képest, és ez a Nagyvárad Metropolisz Övezet munkanélkülieinek 2,59%-a (849 fő), illetve Bihar megye összes munkanélküliek 0,60%-a (3690 fő).
 • A 2019-es évi szinten Nagyürögd község összes munkanélkülijének 40,91%-a férfi és 59,10%-a nő. A munkanélküliek számának csökkenése a férfiaknál nagyobb volt (-47,06% 2016-hoz képest), mint a nőknél (-7,14% 2016-hoz képest).

.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.