Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület a Közösségek Fejlődéséért

  • A Nagyvárad Metropolisz Övezet Nagyvárad Önkormányzat illetve további 8 területi közigazgatási egységgel való összekapcsolásával jött létre (Bihar, Bors, Csatár, Nagyürögd, Fugyivásárhely, Hegyközpályi, Váradszentmárton és Biharszentandrás).  Ez a 9 szervezet a Társulási Közgyűlés 2005. május 9-i határozatával létrehozta Romániában az első, nagyvárosi formátumú, jogi személyiséggel rendelkező közösségek közötti fejlesztő egyesületet, a Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület a Közösségek Fejlődéséért  – ADIZMO.
  • július 31-én Körösgyéres község is csatlakozott az egyesülethez, majd később Vizesgyán község is tagja lett – amely kivált Körösgyéres-ből, külön területi közigazgatási egységgé alakulva. 2010. június 2-tól a Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület a Közösségek Fejlődéséért (ADIZMO) 12 tagot számlál és immáron Borosjenő község teljes jogú tagja lett az egyesületnek.
  • Az alapító okiratokkal létrehozott egyesület célja a terület gyarapodásának ösztönzése, támogatása, illetőleg polgárai jólétének és életminőségük folyamatos növelése.
  • Az ADIZMO általános célkitűzése a nagyvárosi terület fenntartható fejlődésének koncepcióját jelöli ki, a közös városi tér perspektívájában, megcélozva az összetartó területi kohézió biztosításához szükséges összes elv érvényesülését.
  • Az ADIZMO társult tagok közös megegyezéssel meghatározott konkrét céljai a Nagyvárad Metropolisz Övezet euro-atlanti gazdasági, társadalmi és nemzeti normákhoz való igazodás, és a térség gazdasági és társadalmi kohéziójának növelése.
  • A metropolisz szintű fő tevékenységi irányok között találunk olyan elemeket, mint például: a fenntartható fejlődés koherens stratégiájának elősegítése, a hozzáadott érték folyamatos növelését lehetővé tevő közpolitikák megvalósítása, a közvetlen befektetések bevonzása, elősegítése, támogatása, illetve kidolgozása.
  • A Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület a Közösségek Fejlődéséért szervezete három szinten épül fel. Az első tanácskozási jellegű, és a Társult Tagok Közgyűlése képviseli. A második szint adminisztratív jellegű, és az Igazgatóság biztosítja. A harmadik, végrehajtó jellegű szintet egy technikai és működési apparátus képviseli, amelynek feladata az első két döntési szinten elfogadott intézkedések végrehajtása, illetve e terület fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás.

A Nagyvárad Metropolisz Övezet tanácskozási, adminisztratív és végrehajtó folyamatok funkcionális sémája

Metropolisz szintű fejlesztési prioritások a 2021-2027 közötti időszakra

  • Gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtési, egészségügyi, oktatási és szociális ellátási szempontból Nagyvárad önkormányzatának befolyási köre a régió többi városközpontjához viszonyítva a településtől 50 km-re terjed ki, indokolva így a Bihar megyei helységekre történő meghatározó szerepét.
  • Így tehát a Nagyvárad és közeli térségének demográfiai és gazdasági növekedése olyan szükségszerűség, amely hozzájárul a régió új befektetéseinek bevonzására való képességének javításához, illetve a lehetőségek megsokszorozásához, különös tekintettel a versenykörnyezetre, tőke és humán erőforrás bevonzásra az ország többi nyugati és északnyugati városaival, Magyarországgal, Kolozsvárral, Temesvárral, Araddal és Debrecennel szemben.
  • A Nagyvárad Önkormányzatának betöltendő funkciók sokaságából (turisztikai, vállalkozó, információs, lakossági) a metropoliszhoz kapcsolódó az egyik legfontosabb a hosszú távú fejlődése szempontjából. Ez a szempont azért fontos, mert a Nagyváraddal határos községek policentrikus urbanizációja biztosítja a város fenntartható fejlődését, és kielégíti a térségben élők életminőségének javításával kapcsolatos igényeket. A fokozatos nagyvárossá válás tendenciáját az is indokolja, hogy a lakosság a zöldterülethez és a tiszta levegőhöz való hozzáférés miatt, illetve a zaj, és a zsúfolt város okozta stressz miatti szomszédos településekre történő vándorlás.

Ebben az összefüggésben a Nagyvárad Metropolisz Övezet feladata, hogy megtervezze és hozzájáruljon a különböző területi funkciók kiegyensúlyozott elosztásához Nagyváradtól a társult településekig a többcentrikus területfejlesztési modell megtervezésével, lehetővé téve a gazdasági integráció több alzóna kialakítását, a közszolgáltatások és közművek integrált rendszerének megszilárdítását, fejlesztendő/tervezendő településmodellek kialakítását a fogyasztás, a termelés szervezés és a rendelkezésre álló infrastruktúra függvényében.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.