BMVA 

Az Alapítvány alapvető célja Békés megye társadalmi – gazdasági fejlődését segítő szellemi tevékenységek támogatása, ösztönzése. Olyan helyi és térségi érdekszférákon is túlnyúló tevékenységek, gazdaságfejlesztő programok megvalósítása, mely támogatja a kis- és középvállalkozások (KKV-k) létrejöttét és megerősödését. További célok közé tartozik a KKV-k versenyképességének fokozása, vállalkozói és piaci ismereteik fejlesztése, növekedési esélyeik bővítése, valamint a felkészülésük elősegítése az EU-s követelményeknek való megfelelésre. A Közalapítvány a szolgáltatásairól és azok igénybevételéről szóló tájékoztatást a megye több pontján vállalkozói fórumok szervezésével, hirdetések, sajtófelhívások segítségével és Internet elérhetőség biztosításával oldja meg.

Az Alapítvány tevékenységének célcsoportja a KKV–k ágazati, tulajdonosi hovatartozását illetően is szektor semleges. Így az őstermelők, mikro-, kis és közepes méretű vállalkozások mellett az önkormányzatok és civil szervezetek is a célcsoport részét képezhetik. A KKV-k részéről a leggyakoribb tanácsadási igény a forráskoordinációra, üzleti terv készítésére vonatkozik. Ezzel – és egyéb szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatban is – célunk, hogy az igényeket minél magasabb szakmai színvonalon, naprakész információval tudjuk kielégíteni.

Az Alapítvány a fentiekben bemutatott céljainak elérése érdekében a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Tapasztalatok

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (BMVA) 100%-ban a Békés Megyei Önkormányzat alapította, így nonprofit alapítványként közérdekű tevékenységet folytat, a fejlesztés és a gazdasági együttműködés támogatását megcélozva. Az Alapítvány az országos szakmai hálózatba tartozó Magyar Fejlesztési Alapítványokkal (jogilag teljesen önálló, saját területükön hasonló szakmai tevékenységet folytató szervezetek) együtt szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek Magyarország egész területén. A partnerek közül a BMVA rendelkezik a legtöbb határon átnyúló projekttel és projektmenedzsment tapasztalattal, 2002-től már 7 CBC projektben vett részt, így segítséget tud nyújtani az irányítási, szervezési és kommunikációs tevékenységekben, szakemberei románul, magyarul és angol nyelveken beszélnek. Ezen túlmenően vállalkozók és más civil szervezetek bevonásával a projektek megvalósítása során, illetve azt követően nagyarányú támogatást vonhatnak be, és több nyelven is népszerűsíthetik a projektet. Szervezeti adottságaiból adódóan személyi információs eszközei (pl. laptopok, projektorok) mellett külső helyszíneken is hatékonyan tud dolgozni (szükség esetén). Az intézmény szakmai, humán, pénzügyi és adminisztratív kapacitásait figyelembe véve a Program szabályzata és szervei által megkövetelt módon képes ellátni a kedvezményezett szerepét a projekt sikeres lebonyolítása és megvalósítása érdekében.

A BMVA által már megvalósult projektek tapasztalataiból az alapítvány ismeri: a szükséges folyamatokat, így a szakmai és pénzügyi tervezést, a pályázat elkészítését, a szerződéskötési kötelezettségvállalást, a megvalósítás ütemezését, a beszámolás fontosságát, a számviteli szabályok betartását, az ellenőrzések során a rendelkezésre állást, a láthatósági feltételek teljesítését, a projekt fenntarthatóságát biztosító aktív kommunikációs kapcsolat kialakítását és fenntartását a Program szerveivel, a projekt partnereivel és célcsoportjaival. Kedvezményezettként a BMVA képes megosztani és alkalmazni a múltbeli tapasztalatokat a projekt minden szakaszában. A folyamatok ismerete mellett a korábbi projekteredmények a következőket foglalják magukban:

 1. A régió turisztikai attrakcióit bemutató szórólapok közös készítése magyar és román oldalon.
 2. Elkészült a magyar és román üzleti útmutató, melyben a romániai vállalkozásokat a magyar vállalkozásokról, a magyar cégeket pedig a romániai vállalkozásokról tájékoztatták.
 3. Elkészült a mezőgazdasági együttműködésről szóló tanulmány.
 4. HURO/0808/001 „Mezőgazdasági Termelői Hálózat határok nélkül” közös portált valósít meg, ahol a magyar és román gazdálkodók közös beszerzéseket és visszatérítéseket generáltak.
 5. Elkészültek a közös turisztikai csomagokkal kapcsolatos prezentációs anyagok.
 6. Az adás-vétel felületre magyar és román vállalkozások tölthettek fel.
 7. Az AB-EXPO rendezvénycsarnok teljes infrastruktúrával megépült. Az eredmények jól működő, aktív kapcsolatot alakítottak ki Arad és Békés megye között, a mai napig a BMVA támogatásával. A BMVA emellett több romániai és magyar vállalkozást tartalmazó adatbázissal is rendelkezik.

Egyéb nemzetközi projektek

A BMVA az alábbi CBC projektekben vett részt:

 1. RO 2002/000.628.03-32 „Területi turisztikai információs portál és határon átnyúló kapcsolatok létrehozása” 2002-ben benyújtott, 12 hónap alatt végrehajtott. Tárgy: közös turisztikai megjelenések generálása a magyar-román határon.
 2. HU 2003/005-830-03-25 „Vállalkozási alapítás határok nélkül” 2003-ban benyújtott, 12 hónap alatt megvalósult. Tárgy: Vállalkozásfejlesztés és promotálás a határ túloldalán.
 3. HU-RO-SCG-1/263 „Mezőgazdasági szövetkezeti hálózat – tanulmánykészítés” 2004-ben benyújtott, 12 hónap alatt végrehajtott. Tárgy: a közös mezőgazdasági fellendülés lehetősége tanulmány elkészítésével.
 4. 2005-ben benyújtott HURO/0801/001 „Mezőgazdasági Határok Nélküli Termelői Hálózat” 12 hónap alatt megvalósult. Tárgy: közös beszerzési és hasznosítási mezőgazdasági weboldal létrehozása a román és magyar gazdálkodók számára.
 5. RO-2004/016-940.01.01.10 ‘’ Európa! Aradul Si Bekes-ul Te ​​Asteapta’’ (Európa! Arad és Bekes vár rád!), 2004-ben benyújtott, 12 hónap alatt megvalósított. Tárgy: közös turisztikai programcsomagok létrehozása a román-magyar határon.
 6. HURO/0801/058 „Tanácsadói hálózat létrehozása a magyar-román cégek számára” 2008-ban benyújtott, 12 hónap alatt megvalósított. Tárgy: tanácsadó hálózat létrehozása a magyar-román cégek számára.
 7. HURO/0802/023_AF’’AB-EXPO’’ konzorciumi partner szerepkör, 2008-ban benyújtott, 24 hónap alatt megvalósított. Tárgy: kiállító- és rendezvényterem építése Békés megyében.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.